23.11.06

La Política al Servei de les Persones

Avui el candidat de l'Entesa de Progrés a la Presidència de la Generalitat ha fixat el contingut del que sserà el seu programa de govern pels propers quatre anys.
De tot el que ha anunciat em vull quedar en l'aposta rotunda per fer una política al servei dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Prioritzar així la política al servei de les persones per sobre del ja esgotador recurs al victimisme nacional i a la passió identitària i comunitarista.
Això és el que toca i el que convé al país perquè després de 23 anys de govern de la dreta-nacional amb el suport durant dues legislatures (que no s'oblidi!) de l'extrema dreta espanyola representada pel Partit Popular, tenim un país amb tres importants dèficits: el dèficit social, el dèficit de finançament i el dèficit en infrastructures.
I són aquests, els tres dèficits que l'anterior govern d'esquerres va tot just començar a corregir amb polítiques decidides i amb voluntat de governar de veritat fent front als problemes de cara (més que queixar-se sempre del tan sobat enemic exterior sense moure un dit, recurs habitual de la dreta nacional, que amb una mà agita la bandera mentre que amb l'altra amaga la cartera).
23 anys de pujolisme van acabar-se sense l'eina institucional que ha de permetre vertebrar la vida política del país, perquè entre d'altres coses, el president Pujol i, com no, el seu hereu, el fracassat Artur Mas, van acotar el cap davant el Partit Popular al signar l'infaust Pacte del Majestic, comprometent-se per escrit davant el Partit Popular d'Aznar a no reformar l'Estatut a canvi del seu suport parlamentari per seguir governant Catalunya com fos.
I així CiU, la nostra dreta-nacional, tan assenyada, tan civilitzada i tan patriota, va malvendre el futur del país que tant diuen que estimen i del que se n'atribueixen la propietat, pels vots del neocon que ens va ficar a la guerra d'Iraq, que ens va mentir sobre les armes de destrucció massiva, que va aixamplar el dèficit social, que va deixar-nos les escorrialles en el repartiment de les infrastructures (aeroport, transport ferroviari...) i que va ser tan incompetent, tan inútil i tan sord per ignorar les amenaces reals i concretes amb que el terrorisme islàmic va apuntar contra el nostre país i que va causar la mort a 191 persones innocents "ad majorem gloria" de la megalomania imperial d'un gris i mentalment inestable inspector d'hisenda esdevingut president del govern i que era qui graciosament mantenia CiU en el poder a Catalunya.
Però no voldria parlar només d'un pretèrit imperfecte ni d'una CiU ressentida, que no enten el concepte de democràcia parlamentària i que cada cop d'assembla més, en estratègia, tarannà i actuacions al PP dels Rajoy, els Acebes, els Zaplana i l'ommipresent Aznar.
Ja s'ho faran!. La indignada dreta-nacional, cassola en mà, té quatre anys per davant de travessia pel desert, una estratègia fracassada, l'aillament polític que l'impossibilita pactar amb ningú (excepte amb el PP, i si no ja ho veureu) i un lideratge definitivament amortitzat.
Ara toca parlar del futur.
I el futur de Catalunya que es discuteix avui al Parlament, se centra en el nucli real i essencial del debat polític: les persones. Perquè són les persones les que fan un país i són les persones les que tenen consciència d'un projecte de vida en comú i comparteixen una cultura i un mateix vehicle de comunicació, i no pas al revés, doncs no és pas una entel·lèquia (digui's Catalunya, digui's Espanya) la que determina les persones i les marca de manera determinista.
I és de les persones, dels catalans i les catalanes, de la ciutadania, en definitiva, del que tracta el programa de govern que avui ha presentat el candidat a la presidència de la Generalitat al Parlament, institució representativa del poble sobirà.
I dels eixos bàsics del discurs, voldria remarcar-ne els més importants, aquells que suposen, més enllà de tota parafernàlia essencialista, el que vol dir posar la política al servei de les persones:

Vivenda: Afavorir "especialment" els sectors més desafavorits i els joves: "Aplicar el pla per al dret a la vivenda i preparar el pla 2008-11, amb l'objectiu d'iniciar 50.000 vivendes de compra i de lloguer protegides en el mandat". A més, "es continuarà aplicant el pla es rehabilitació, amb l'objectiu de rehabilitar 7.000 vivendes", i "s'accelerarà el treball per aconseguir sòl per a la promoció de 150.000 vivendes" en col·laboració amb ajuntaments i amb promotors públics, privats i socials.

Serveis a les famílies: Universalitzar aquests serveis després "d'aprovar la nova llei de serveis socials en els primers mesos de la legislatura"; "adaptar l'estructura, els serveis i les prestacions a un nou model, centrat en la persona i en les noves realitats socials"; i presentar al Parlament el projecte de llei de l'agència de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència, augmentant la cobertura.

Sanitat: Una salut pública "eficient i cada vegada més àmplia"; més inversió en atenció primària i salut pública, i ampliació de la cartera de serveis; disminució de la ràtio d'habitants per professional; reducció progressiva de tots els temps d'espera, sobretot operacions, proves diagnòstiques i visites a especialistes; estendre el programa de detecció ràpida de càncer a més tipus de càncer; avançar en l'organització i el finançament del nou model sanitari; "afavorir la contractació estable" del personal sanitari.

Pla de barris: El programa de la llei de barris incorporarà 60 projectes, així que el pla arribarà el 2010 a "més de 100 barris de tot Catalunya". A més, ha promès "aplicar" la llei de prestacions socials econòmiques, i "potenciar els instruments que garanteixin una renda mínima de suficiència".

Nens, dones i joves: Enfortir les polítiques de suport a les famílies i el sistema de protecció a la infància"; "estendre progressivament la prestació econòmica universal per nen a càrrec fins als 6 anys, i fins als 8 en famílies nombroses o monoparentals; projecte de llei d'infància de Catalunya; pla estratègic de conciliació de vida laboral, personal i familiar; assegurar la "igualtat d'oportunitats de les dones en tots els àmbits de la societat"; i desenvolupar polítiques de joventut transversals.

Beques de menjador i llibres gratis: Triplicar les beques de menjador escolar, i arribar a la gratuïtat dels llibres de text; el "reconeixement social del professorat, a l'escola i la societat"; "completar la implantació" del mapa de guarderies públiques, en col·laboració amb els ajuntaments; aconseguir l'"excel·lència" en formació professional i "millorar" la seva vinculació al món laboral.

Llengua: Al presentar les polítiques socials del seu programa durant el seu discurs d'investidura al Parlament, Montilla ha dit que "segueix sent necessari" que la Generalitat "garanteixi que tothom pugui exercir el seu dret d'utilitzar el català en qualsevol situació", i ha destacat la necessitat especial que així sigui en justícia i en treball, i per això ha promès inversió en els dos sectors per afavorir la "normalització de l'ús del català".

Catalunya trilingüe: Aconseguir una societat del benestar "comparable" a les millors a Europa, i a arribar a la mitjana europea en despesa social; desplegar el Pacte Nacional per l'Educació, i aprovar abans del final del 2007 la llei d'educació catalana. Ha promès "fer de Catalunya un país trilingüe", de manera que l'educació obligatòria s'acabi amb un nivell de "competència comunicativa" en anglès, "a més d'assegurar el domini del català i del castellà", i amb "coneixement bàsic" del francès.

Universitat: Millorar el finançament universitari i adaptar a la UE el sistema universitari i d'investigació; aprovar el nou pla d'inversions universitàries i el pla d'infraestructures d'investigació; un increment d'ajudes per a estudiants i professors universitaris; impulsar el Pacte Nacional per la Recerca, i arribar a la mitjana europea d'inversió en aquest sector.

Accés a la cultura: Garantir l'accés a la cultura en tot el territori, amb una xarxa d'equipaments; "desenvolupar" el pla específic de biblioteques; potenciar la innovació artística; "elaborar" el mapa de les ensenyances artístiques; recolzar econòmicament la creació cultural; "enfortir" l'Institut Català d'Indústries Culturals, i també l'Institut Ramon Llull, "perquè pugui projectar internacionalment la cultura catalana".

Justícia: Que l'administració sigui un servei "de qualitat, pròxim, eficient i transparent"; crear el Consell de Justícia de Catalunya "com a òrgan desconcentrat del CGPJ" i "desplegar" les competències estatutàries del sector; "impulsar la reforma, ja en marxa, de la nova Llei Orgànica del Poder Judicial, que ha de consolidar el TSJC com a màxim òrgan jurisdiccional de tots els processos iniciats a Catalunya"; i impulsar la justícia de proximitat.

Seguretat Ciutadana: Acabar el 2008 el desplegament dels Mossos d'Esquadra, i incrementar la col·laboració amb la resta de cossos policials; una política penitenciària "resocialitzadora"; "tolerància zero amb la violència contra les dones"; "complir l'objectiu" que baixi un 50% el 2010 l'accidentalitat mortal; "aprovar i posar en marxa" la llei del sistema de policia de Catalunya, que "delimiti el nivell de responsabilitat de cada administració" i "definir l'articulació" dels Mossos i els policies locals.

Immigració: Garantir que l'arribada d'immigració sigui "ordenada i acceptable per a la societat"; desenvolupar el Pacte Nacional per la Immigració amb tots els agents implicats, reconeixent l'immigrant com a rellevant per al creixement econòmic dels últims anys, encara que "comporta problemes que s'han d'afrontar"; "facilitar l'aprenentatge de les llengües oficials" i el "respecte" a la pluralitat religiosa. La Generalitat "expedirà els permisos de treball, participarà en la definició de contingents, cooperarà amb l'Estat en l'expedició de permisos de residència i el desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació i formació dels treballadors estrangers", i "potenciarà" la contractació en origen.

Un programa que, com ha expressat el candidat a la Presidència faci realitat un país d'homes i dones lliures, que doni les mateixes i magnífiques oportunitats a tothom.


Declaració del Programa de Govern

No hay comentarios: