9.7.15

ARA EN COMÚ: PER LA CONFLUÈNCIA POLÍTICA DE LA UNITAT POPULAR DE L'ESQUERRA


La necessitat d'una candidatura de la gent i per a la gent amb ambició de transformar en comú l'estat és un clamor als carrers. Ara en comú és el nom d'un somni que batega en el cor d'una ciutadania que anhela el canvi.
Els nous ajuntaments han demostrat que els processos participatius, fets des de sota, desfermen la confiança i la il·lusió, desbordant les campanyes electorals fins a recuperar les institucions per a la gent. Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Zaragoza en Común, Por Cádiz Sí Se Puede, les marees i altres candidatures de confluència ens mostren el camí per canviar no només els municipis sinó el conjunt de l'Estat.
Creiem possible i ineludible avantposar el que ens uneix al que ens diferencia per arribar a un acord entorn d'una sèrie de punts programàtics de sentit comú que reflecteixin el consens social del nostre temps: la necessitat de recuperar la sobirania, regenerar i aprofundir la democràcia, restituir la decència i la transparència en l'exercici de la funció pública, defensar la universalitat dels drets humans (educació, salut, alimentació, habitatge i treball) i establir la dignitat, la igualtat, la participació i la justícia com a principis rectors de la nova política que exigeixen els reptes i les oportunitats del segle XXI.
Ara en Comú és una iniciativa ciutadana inspirada per la creença que l'èxit està en la unió de la diversitat i que conseqüentment vol crear espais amplis en els quals totes les persones i forces polítiques que aposten pel canvi se sentin còmodes treballant en comú mitjançant un mètode inclusiu i democràtic que garanteixi la pluralitat i l'equitat en el procés d'elecció dels candidats i candidates.
Ara és el moment de construir una marea ciutadana per la confluència capaç de continuar amb la senda de canvi dels nous Ajuntaments, guanyar les eleccions generals i inaugurar una era de Govern de les persones i per a les persones.
Ara en Comú. Sí que es pot!

Documentació relacionada:
Web Ara en Comú
Més informació rellevant (1)
Més Informació rellevant (2)

Comentari de Prometeo: 
He signat aquest Manifest, per les següents raons:
  1. Perquè sóc radicalment d'esquerres.
  2. Perquè vull que en les properes eleccons generals hi hagi una gran candidatura d'Unitat Popular que expulsi per sempre més a la dreta neoliberal-genocida del poder.
  3. Perquè tinc el mal costum de pensar per mí mateix.
  4. Perquè no soporto els "trágalas", les militàncies obedients, el culte a la personalitat o els "congressos a la búlgara".
  5. Perquè no vull res més que la victòria de la Unitat Popular en les eleccions i no tinc cap por de perdre l'expectativa d'una poltrona perquè ni la vull ni la necessito.
  6. Perquè crec fermament que la Unitat Popular s'ha de construir des de la Llibertat, la Igualtat, la Humilitat i l'esperit de Solidaritat entre les diferents sensibilitats de l'Esquerra i no pas fent prevaldre egos tacticistes del vell estil.
  7. Perquè vull que l'Esquerra Real d'aquest país neixi de l'acord i no pas de la imposició dels criteris d'una èlite que es pugui creure investida de la veritat absoluta.

No hay comentarios: