22.2.08

Finalitza el seminari “Globalització, economia i desenvolupament”


El dijous 15 de novembre va concloure aquest cicle de jornades organitzades per la Secretaria de Solidaritat i Cooperació del PSC i la Fundació Rafael Campalans i dirigit pel company Enric Llacay, va comptar amb l´assistència d´un total de 150 persones que han rebut amb satisfacció els seus continguts i els debats desenvolupats. Les jornades dividides en 6 sessions de diferents àmbits relacionats amb les polítiques de cooperació, han comptat amb la participació de 9 ponents.
El temari de les jornades estava orientat a reflexionar sobre la forta incidència de la política econòmica internacional en el desenvolupament del països del sud, i el repte que aquesta planteja en un escenari global.
A l´espera de presentar-se les conclusions finals, per la secretària de Solidaritat i Cooperació, Marialluïsa Ferré, "totes les conferencies celebrades durant aquests dos mesos han assolit amb escreix els seus objectius: per l´alt nivell dels continguts exposats i la nombrosa assistència”, i ha avançat les principals conclusions. Aquestes, responen a la voluntat del PSC que des de fa temps impulsa establir espais de reflexió i diàleg amb diferents veus procedents del món acadèmic i experts reconeguts de la societat civil, per l´elaboració de les propostes i iniciatives dels socialistes catalans en polítiques de cooperació al desenvolupament.
Segons Ferré s´han plantejat propostes que "apunten cap a un nou escenari de reformes més globals i profundes". Principalment, la necessitat de canvis estructurals de cara a focalitzar les polítiques econòmiques i comercials internacionals en al desenvolupament econòmic dels països més pobres i endeutats. El creixement econòmic sostingut (en concret a l´Amèrica Llatina i el Sud-est Asiàtic) no s´ha traduït en una disminució de les desigualtats existents ans el contrari aquestes han augmentat durant el segle XX.
Es urgent que les institucions econòmiques internacionals orientin les seves polítiques cap a l´objectiu de promoure el desenvolupament sostenible: és indispensable, així, la reforma de les polítiques i el funcionament del Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, l´Organització Mundial del Comerç, i les Nacions Unides; i la necessitat de crear un sistema de fiscalitat internacional just i equitatiu per a tothom i d'abast global que gravi les transaccions financeres, sobretot a curt termini, car és un gran handicap per ordenar l´activitat econòmica globalitzada.

No hay comentarios: