24.11.14

Món de les PersonesEn línies generals podem definir món: com el planeta que habitem. 

Fa uns anys, en política, es van dividir el països en grans grups amb els termes: primer món, segon món i tercer món. El primer món comprenia els països capitalistes; el segon món, els comunistes, i el tercer món agrupava la resta de països, la majoria en vies de desenvolupament. 

Avui, desapareguts la majoria de règims comunistes, se solen utilitzar només els termes primer món, per referir-se a països rics o desenvolupats, i tercer món, per referir-se a països subdesenvolupats, o en vies de desenvolupament. A més, s'utilitza quart món per referir-se a les bosses de pobresa extrema que es troben enmig de les societats desenvolupades.

Aquesta classificació en diferents mons no pot amagar que de món només n’hi ha un que és el MÓN DE LES PERSONES.

La Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada per les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, en els articles 1 i 2 defineix clarament aquets únic món de les persones. 

“Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 2
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició...”

Fins fa poc el món de les persones no era global, no era possible que es coneguessin entre si, per tant, no es podien observar i comparar, però avui en dia en un món globalitzat on la informació transita lliurement, gràcies a internet, les persones si que s’observen i es comparen i això els permet agafar consciència de que són éssers humans amb el mateixos drets i  llibertats com proclama la Declaració  Universal dels Drets Humans.

Però en aquets món de la globalització les desigualtats són moltes i inacceptables. Vegem-ne algunes:
 • Alfabetització: La formació, l’escola, els estudis marquen en gran mesura el treball, el salari, la posició social que es tindrà a la vida. Segons la UNESCO en el món hi ha 781 milions d’analfabets.
 • Treball: La importància de que la major part de la població d’un país tingui un lloc de treball digne, reconegut i apropiadament remunerat és clau en la lluita contra la desigualtat.
 • Desigualtat econòmica: L’esvoranc econòmic és la causa de desigualtat en la salut, l’educació i en les oportunitats de futur.
 • Sanitat: Un sistema sanitari defineix a un país i la situació del seus habitants. L’accés a la sanitat, la gratuïtat o no dels sistemes de salut, els recursos públics que es destinen a infraestructures, evitar malalties i curar a les persones, són elements claus.
 • Pobresa: Al món hi ha 1.200 milions de persones que viuen en condicions de pobresa extrema.
 • Violència: La conflictivitat social, el desencantament general, la perillositat als carres i el risc de ruptura de la pau social tenen una relació directa amb l’esvoranc entre rics i pobres. Desigualtat i violència s’alimenten entre si.
 • Desigualtat de gènere: Hi ha qui afirma que és la gran desigualtat entre totes les desigualtats. En aquets tema queda molt per fer si cada tres segons una menor es forçada a casar-se, si una de cada quatre adolescents de entre 15 i 19 anys del planeta – 70 milions- han estat víctimes de violència física; i cada deu minuts, en mor una per això.  
Al món hi ha organitzacions que treballen per eradicar aquestes desigualtats. Ara en mencionarem algunes de les moltes que hi ha:
 • FAO (Food and Agriculture Organitzation). Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació.
 • OXFAM INTERMÓN
 • MSF (Metges sense Fronteres)
 • ONU (Organització de les Nacions Unides)
 • ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats)
 • OIT (Organització internacional del Treball)
 • UNICEF (Fons de Nacions Unides per a la Infància)
 • UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura)
 • AI (Amnistia Internacional)
Les conseqüències que comporten les actuacions que es fan en una part d’aquest únic món influencien directament a les altres parts. Adquirir una consciència planetària és important perquè impulsa a les persones a necessitar-se les unes de les altres i en conseqüència les força a actuar conjuntament.

La responsabilitat d’eradicar aquestes desigualtats no només pot dependre de l’esforç de les diferents organitzacions, sinó també de la conscienciació, treball en comú i participació activa de totes les persones que habitem aquets únic món de les persones.

Article de Jordi Farrerons

No hay comentarios: