15.9.16

AVUI, AL SEGLE XXI, IGUAL QUE FA 100 ANYS, LA LLUITA ÉS LA MATEIXA!!!No fa pas molts anys, només els autors de les distopies de la ciència ficció, s'haguessin pogut imaginar que en ple segle XXI, la vida de milions de persones del mal anomenat "món desenvolupat" fos la mateixa que la dels nostres besavis ja fa cent anys: sous de misèria, explotació humiliant, destrucció de projectes de vida i enriquiment dels més rics a costes de la gent normal i corrent.
La destrucció metòdicament programada  dels avenços socials i de l'Estat del Benestar per una crisi planificada per les èlits econòmiques, ens ha condemnat a viure com els nostres besavis: sense esperança, en la misèria, amb la condemna de les noves generacions a una vida pitjor que les dels seus pares i dels més grans a veure's llençats al contenidor de la merda més merda per raons exclusivament biològiques, però tots plegats, sense excepció, condemnats a ser carn de canó del capitalisme global i a prostituir-nos per un sou de misèria i a viure amb unes condicions de vida indigna que ens converteix en esclaus.
I estic parlant de situacions que he tingut la desgràcia de viure de molt a prop i en pròpia carn.
Tot ha passat molt ràpid en el temps  i aquesta "democràcia formal" que tenim a Europa no ens ha servit per res perquè a les col·laboracionistes "forces de l'esquerra parlamentària" els ha faltat temps per afegir-se al Diktat del malson del Leviathan Neoliberal.
No ho dubteu amics i amigues lectors, estem sols i per una pura qüestió de supervivència física, ens veurem obligats, tard o d'hora, a les bones o a les males abans que culmini victoriosament a sang i foc el triomf del procés de selecció natural del Darwinisme Social que regeix el món, a lluitar per imposar una nova Democràcia fonamentada en tres pilars per tal que sigui autèntica i real i no la cruel paròdia que ens ha tocat viure:

DEMOCRÀCIA POLÍTICA
DEMOCRÀCIA ECONÒMICA
DEMOCRÀCIA SOCIAL

I vista la situació, espero que arribi aviat el dia en que trencarem el statu-quo per fer possible la realització plena dels preceptes estatuïts en la Declaració d'Independència Americana quan diu:
"Sostenim com a evidents per si mateixes les següents veritats, que tots els homes són creats iguals, que són dotats de certs Drets inalienables, entre els quals hi ha el dret a la Vida, a la Llibertat i a la recerca de la Felicitat. 
Que per garantir aquests drets, s'institueixen els Governs entre els Homes, els quals obtenen els seus poders legítims del consentiment dels governats, 
Que quan s'esdevingui que qualsevol Forma de Govern es faci destructora d'aquestes finalitats, és el Dret del Poble reformar-la o abolir-la, i instituir un nou Govern que es fonamenti en els esmentats principis, tot organitzant els seus poders de la forma que segons el seu judici ofereixi les més grans possibilitats d'aconseguir la seva Seguretat i Felicitat. 
La prudència, aconsellarà que no es canviïn per motius lleus i transitoris Governs establerts d'antic; i, en efecte, l'experiència ha demostrat que la humanitat està més disposada a patir, mentre els mals siguin tolerables, que a fer justícia abolint les formes a que està acostumada. 
Però quan una llarga sèrie d'abusos i usurpacions, dirigida invariablement al mateix Objectiu, demostra el designi de sotmetre al poble a un Despotisme absolut, és el seu dret, és el seu deure, derrocar aquest Govern i establir nous Resguards per la seva futura seguretat". 

Espero que així sigui i que no trigui gaire, perquè no ens queda temps!
Som més i no oblidem que estem en guerra!. 
Si no ho fem, estem condemnats!

Salut! 

No hay comentarios: